กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2553

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2553 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทยและท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมการแห่ขบวนรถกระทงลอย เพื่อเชิญชวนพี่น้องชุมชนมาร่วมประเพณีลอยกระทง ณ วัดไทรอารีรักษ์, นักเรียนมัธยมวัดไทรฯ ช่วยกันประดิษฐ์กระทงลอยเพื่อถวายวัดไทรอารีรักษ์ จัดจำหน่ายนำรายได้เพื่อใช้ในการบำรุงกิจกรรมของวัด ก็ขอให้ทุกท่านได้รับผลบุญกันทุกคนนะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น